Sportongeval

Druk hier onder het document af door op de link te klikken .

Nieuw formulier voor sportongevallen:

Wat doen in de toekomst om alle betwistingen te vermijden.

1. De persoon of familielid geeft zelf het document af op het secretariaat aan de bevoegde persoon, geen tussenpersoon zoals trainer, afgevaardigde of andere aub.

2. Op het secretariaat wordt dan een copy genomen van het afgegeven sportongeval.

3. Indien het sportongeval direct aan Danny De Maesschalk wordt bezorgd dient ook eerst een copy van het originele genomen te worden.

Elke aangesloten speler is vanaf de leeftijd van 5 jaar verzekerd voor de wedstrijden en trainingen ingericht of georganiseerd door de club van aansluiting. Ingeval van een ongeval dient de onderstaande procedure zonder fout nageleefd te worden. Voor elke ongeval-aangifte worden door de K.B.V.B. dossierkosten aangerekend. De K.B.V.B. betaalt de vergoedingen overeenkomstig de wettige barema’s. Alle eventuele supplementen boven dit barema zijn niet ten laste van de club. Alle inlichtingen m.b.t. de officiële barema’s kunnen bij het ziekenfonds bekomen worden. Een eventuele bijkomende verzekering kan bij een verzekeringsmaatschappij afgesloten worden.

Aangifte van een ongeval:

U raakt gekwetst tijdens een wedstrijd of training:

1 * Verwittig zo spoedig mogelijk de club .

danny.demaesschalk@waasland-beveren.be

2 * Vraag een formulier ‘Aangifte van ongeval‘, aan uw afgevaardigde.

3 * Laat dit formulier invullen door de dokter. (voorkant)

4 * Aan de achterkant in te vullen door het slachtoffer zelf, DATUM EN UUR ONGEVAL,

Tijdens wedstrijd of training, op welk speelveld, omstandigheden van het ongeval.

5 * Bezorg deze formulieren aan de clubsecretaris binnen de 48 uur.

of breng het formulier binnen op het jeugdsecretariaat te  Freethiel t.a.v. Danny De Maesschalk.

Opgelet: Indien er kinesitherapie vereist is, dient dit door de dokter vermeld te worden op het ongevallenformulier.

Om kinesitherapie te kunnen terugtrekken moet men minstens 15 dagen inactief zijn. Het aantal

kine-beurten is beperkt tot 60 per ongeval.

Tijdens het genezingsproces:

1 * U betaalt alle rekeningen van de dokter, apotheker, kine.

2 * 10 dagen na het indienen van het ongeval ontvangt de clubsecretaris een ontvangstbewijs van de

voetbalbond die hiermede bevestigt de aangifte te hebben ontvangen.

3 * De clubsecretaris bezorgt U het formulier dat vereist is voor de afschrijving van het ongeval.

4 * Moeten er meer kine-beurten worden gevolgd dan opgegeven bij aangifte, dan moet U een

doktersattest bezorgen bij de clubsecretaris.

U bent hersteld:

1 * U laat de dokter het afschrijvingsformulier invullen.

2 * U gaat met alle rekeningen i.v.m. geneeskundige verzorging naar de mutualiteit en vraag daar een

volledig uittreksel van de rekening.

3 * Indien U kine hebt gevolgd vraagt U een gedetailleerde opgave van de behandelingen & data.

4 * Bezorg alle vorige documenten volgens punt 4 bij “Aangifte ongeval” + rekeningnummer van de ouders .

5 * Na enige tijd wordt U verwittigd en wordt het door de bond verschuldigd bedrag overgemaakt via de rekening.

Aandacht:

Het hervatten van trainingen of wedstrijden betekent automatisch het afsluiten van het ongevallendossier.

Nadien gemaakte kosten komen niet in aanmerking voor tussenkomst van de verzekering

De clubverzekering werkt met RIZIV-tarieven. Al wat door de mutualiteit niet erkend wordt, komt

Uiteraard niet in aanmerking voor tussenkomst van de verzekering.

Bij elke ongevallenaangifte is er een vrijstelling van € 9,30

Kwetsuren opgelopen buiten de voetbalmanifestatie komen uiteraard niet in aanmerking voor een tussenkomst van de verzekering.

Zie medisch actieplan

Hebt U nog vragen ?

Stel ze dan aan onze gerechtigd-correspondent

danny.demaesschalk@waasland-beveren.be