Missie en visie

MISSIE VAN DE JEUGDOPLEIDING

 

Sportieve functie

Waasland-Beveren is een betaald voetbalorganisatie die in haar regio de rol van Jeugdopleiding vervult.

Het gericht detecteren en recruteren van het individuele voetbaltalent en dit vervolgens zowel op regionaal / provinciaal als op nationaal niveau opleiden om het maximaal te laten ontplooien, binnen een kwalitatief hoogstaande omkadering met als doel doorstroming naar de 1e ploeg van Waasland-Beveren of eventueel naar betaald voetbalclubs uit binnen- en buitenland.

De ontwikkeling en professionalisering van de Jeugdopleiding Waasland-Beveren is hierbij essentieel waarbij de identiteit van de club centraal blijft staan, welke gerealiseerd wordt met een uitgebreid netwerk van vakmensen.

 

Sociaal-pedagogische functie

Iedere jeugdspeler uit regio Waasland kan terecht in een jeugdopleiding met een piramidale structuur om op een sociaal-pedagogisch verantwoorde manier te doen wat hij/zij graag doet, namelijk voetballen.

De jeugdopleiding van Waasland-Beveren wil dan ook een voorbeeldfunctie vervullen en dit zowel voor de jeugdspelers als voor de maatschappij.

Door de samenwerkingsverbanden met regionale clubs is Waasland-Beveren een spil in de markt om het niveau van de clubs uit de regio naar een hoger plan te trekken.

 

VISIE VAN DE JEUGDOPLEIDING

 

Nationale Opleiding

• De nationale jeugdopleiding staat centraal in de clubvisie van Waasland-Beveren.

• Dit is een individuele opleiding waarin het voetbaltechnische centraal staat met duidelijke accenten naar voetbalschool – onderbouw – middenbouw – bovenbouw – posformatie (Waasland-Beveren opleidingsplan).

• Het streven naar kwaliteit is het uitgangspunt nl. de grootste talenten (via jeugdscouting) worden omringd door de beste mensen (ploeg trainers, linie trainers, technische trainers, keepertrainers & omkadering en middelen (infrastructuur, logistiek,…) en kunnen zich alzo volgens bepaalde lijnen (Waasland-Beveren opleidingsplan) en de waarden (Waasland-Beveren waarden) ontwikkelen.

• De doelstelling van de nationale opleiding is om van elk opleidingsjaar 1 speler te laten doorstromen via de postformatie (Beloften & NU19) naar A-kern Waasland-Beveren en verder te laten evolueren tot een volwaardige 1e klasser.

 

Provinciale & Regionale Opleiding

• De provinciale & regionale jeugdopleiding kadert in de sociale, maatschappelijke doelstelling van Waasland-Beveren.

• Dit is een hoogstaande jeugdopleiding waarin het voetbaltechnische centraal staat met duidelijke accenten naar voetbalschool – onderbouw – middenbouw – bovenbouw – posformatie (Waasland-Beveren opleidingsplan).

• Iedere speler krijgt dezelfde behandeling met onderscheid tussen provinciaal-regionaal.

• Vrij aansluiten bij onderbouw opleiding.

• Iedere jeugdspeler speelt op provinciaal/regionaal niveau tot 16 jaar (t.e.m. U17) in het dichtstbijzijnde jeugdopleidingscentrum (site Puyenbeke of site Freethiel).

• Opleidingstraject:

o Doorstroming naar Nationale opleiding

o Na Provinciale/Regionale opleiding doorstroming naar clubs uit de regio

• trainersstaf of medewerkers;

o Hierdoor vormt ook de regionale en provinciale jeugdopleiding een sportieve meerwaarde voor Waasland-Beveren.