Medisch actieplan

Behandelroute bij  Waasland-Beveren

Ongevalaangifte

Wat te doen bij ongeval of kwetsuur opgelopen op training of wedstrijd?

Elke aangesloten speler is vanaf de leeftijd van 4 jaar verzekerd voor de wedstrijden en trainingen ingericht of georganiseerd door de club van aansluiting. Ingeval van een ongeval dient de onderstaande procedure zonder fout nageleefd te worden.

Voor elke ongevalsaangifte worden door de K.B.V.B. dossierkosten aangerekend.
De K.B.V.B. betaalt de vergoedingen in overeenstemming met de wettige barema’s.
Alle eventuele supplementen boven dit barema zijn niet ten laste van de club. Alle inlichtingen m.b.t. de officiële barema’s kunnen bij het ziekenfonds bekomen worden. Een eventuele bijkomende verzekering kan bij een verzekeringsmaatschappij afgesloten worden.

AANGIFTE VAN EEN ONGEVAL
 • U RAAKT GEKWETST TIJDENS EEN WEDSTRIJD OF TRAINING
 1. Verwittig zo spoedig mogelijk de clubsecretaris
 2. Vraag een formulier AANGIFTE VAN ONGEVAL, aan uw afgevaardigde of via de jeugdwebsite .

https://jeugd.waasland-beveren.be/ informatie/ medisch actieplan

 1. Laat dit formulier invullen door de dokter. (voorkant)
 2. Aan de achterkant in te vullen door het slachtoffer zelf, DATUM EN UUR ONGEVAL, tijdens de wedstrijd of training, op welk speelveld, omstandigheden van het ongeval.
 3. Bezorg deze formulieren aan de clubsecretaris binnen de 48 uur. Of breng het formulier binnen op het jeugdsecretariaat te  Freethiel t.a.v. Danny De Maesschalck.
  Opgelet: Indien er kinesitherapie vereist is, dient dit door de dokter vermeld te worden op het ongevallenformulier.
  Om kinesitherapie te kunnen terugtrekken moet men minstens 15 dagen inactief zijn. Het aantal kine-beurten is beperkt tot 60 per ongeval.
 • TIJDENS HET GENEZINGSPROCES
 1. U betaalt alle rekeningen van de dokter, apotheker, kine.
 2. 10 dagen na het indienen van het ongeval ontvangt de clubsecretaris een ontvangstbewijs van de voetbalbond die hiermede bevestigt de aangifte te hebben ontvangen.
 3. De clubsecretaris bezorgt U het formulier dat vereist is voor de afschrijving van het ongeval.
 4. Moeten er meer kine-beurten worden gevolgd dan opgegeven bij aangifte, dan moet U een doktersattest bezorgen bij de clubsecretaris.

 

 • U BENT HERSTELD
 1. U laat de dokter het afschrijvingsformulier invullen.
 2. U gaat met alle rekeningen i.v.m. geneeskundige verzorging naar de mutualiteit en vraag daar een volledig uittreksel van de rekening.
 3. Indien U kine hebt gevolgd, vraagt U een gedetailleerde opgave van de behandelingen & data.
 4. Bezorg alle vorige documenten volgens punt 4 bij “Aangifte ongeval” + rekeningnummer van de ouders.
 5. Na enige tijd wordt U verwittigd en wordt het door de bond verschuldigd bedrag overgemaakt via de rekening.
AANDACHT

Het hervatten van trainingen of wedstrijden betekent automatisch het afsluiten van het ongevallendossier. Nadien gemaakte kosten komen niet in aanmerking voor tussenkomst van de verzekering

De clubverzekering werkt met RIZIV-tarieven. Al wat door de mutualiteit niet erkend wordt, komt uiteraard niet in aanmerking voor tussenkomst van de verzekering.

Bij elke ongevallenaangifte is er een vrijstelling van € 9,30
Kwetsuren opgelopen buiten de voetbalmanifestatie komen uiteraard niet in aanmerking voor een tussenkomst van de verzekering.

Hebt U nog vragen?
Stel ze dan aan onze gerechtigd-correspondent

Danny De Maesschalck

Stadionplien1

9120 Beveren

0473235984