Maatschappij Linkerscheldeoever

Maatschappij Linkerscheldeoever
Sint-Paulusplein 27
9120 Kallo +32 (0)3 766 41 89
www.mlso.be/

De Maatschappij voor het Haven, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied, of kortweg de Maatschappij Linkerscheldeoever, staat sinds 1982 in voor het beheer en grondbeleid van de Waaslandhaven. De belangrijkste activiteiten zijn het bouwrijp maken van gronden, het verlenen van concessies aan bedrijven, onteigeningen en de overheid adviseren rond de uitbreiding van het havengebied. De haven in het linkerscheldeoevergebied heeft een totale oppervlakte van 7000 hectare. Hiervan wordt nu al 2.500 ha uitgebaat als bedrijventerrein.Dit levert uiteraard heel wat jobs op. Eind 2011 waren er in de Waaslandhaven 14.595 mensen (VTE) tewerkgesteld.